Taking too long? Close loading screen.

Izjava o obustavi na plaću za mjesečnu štednju u kasi uzajamne pomoći

  • Potpisivanjem Zahtjeva dajem suglasnost da se od moje neto plaće ili zaštićenog dijela plaće obračunava i isplaćuje mjesečna obustava u srazmjernom iznosu zatraženog zajma i roka otplate i članarina kase u iznosu od 20 kuna na žiro račun središnjice Općeg sindikata Ministarstva unutarnjih poslova, otvoren kod Slatinske banke d.d. – IBAN: HR8124120091131006730.Potpisivanjem Zahtjeva dajem privolu da se, sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) i Uredbe (EU) 2016/679 EU Parlamenta i Vijeća od 27.04.2016., moji osobni podaci koriste za identifikaciju članstva, zastupanje, pravnu zaštitu, te ispunjavanje međusobnih obveza između člana i Općeg sindikata MUP-a.Izjavljujem da sam upoznat-a sa Pravilnikom o poslovanju Kase uzajamne pomoći i da ću se pridržavati svih prava i obveza propisanih pravilnikom.Napomena: Obrazac je izdan u elektronskom obliku te je kao takav valjan bez potpisa i pečata.