Taking too long? Close loading screen.KASA UZAJAMNE POMOĆI


KUP OS MUP-a

Kase pomoći kreirane prema Vašim potrebama
Na usluzi u bilo koje doba, samo ispunite pripadajuće formulare
Ukoliko niste član našeg sindikata, učlanite se kako bi koristili pozajmice

Imate pitanje?

KASA KOJA SE SUFINANCIRA IZ DRUGIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA SA RETROAKTIVNOM ŠTEDNJOM

bez uloga u KUP
Iznos do 24.000,00 kuna
Rok vraćanja do 24 mjeseca

Provjeri detalje

ČLAN

5 kn uplata – do 12.000,00 kuna / 10 kn uplata – do 24.000,00 kuna
Kratkoročni zajam u omjeru 1 : 3,1 s uplatama u KUP
1% troškovi do 12.000 kuna 12 mj. otplata, 2% troškovi do 24.000 kuna/24 mj. otplata

Provjeri detalje

FINANCIRANJE IZ DRUGIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA

Minimalni ulog u Kasi 100 kn / mjesec
Maksimalni zajam 6.000kn uz ulog od 200 kn / mjesec
Manipulativni trošak do max 3% i rok otplate do max 12 mjeseca

Provjeri detalje

STALNI ČLANOVI KASA & FORMULARI

Poštovani, 

 Izvješćujemo Vas da je Za članove Općeg sindikata MUP-a utemeljena Kasa uzajamne pomoći – „ KUP „
Član KUP-a može biti svaki zaposlenik koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vrijeme u Ministarstvu unutarnjih poslova, a član je Općeg sindikata ministarstva unutarnjih poslova.

Član KUP-a postaje se potpisivanjem izjave o dobrovoljnoj obustavi od plaće za članstvo u KUP-u, zahtjeva za administrativnu zabranu koji iznosi 5 kuna mjesečno za isplate kratkoročne pozajmice do 12.000,00 kuna i 10 kuna mjesečno za pozajmice do 24.000,00 kuna.
Član KUP-a koji nije zatražio pozajmicu obavezan je također potpisati zahtjev za administrativnu zabranu koji iznosi 5 kuna mjesečno za članstvo u KUP-u.
Visina kratkoročnog zajma može iznositi ( 1: 3,1 ) više od ukupnog članskog uloga tražioca zajma.

Maksimalni iznos kratkoročnog zajma za zajmoprimca utvrđuje se na način da mjesečne otplate zajma sa mjesečnim članskim ulogom i ostalim administrativnim zabranama ne mogu iznositi više od 1/3  plaće zajmoprimca i ne može iznositi više od 24.000,00 kn.
Svaki član Kase kod podizanja zajma plaća Kasi u ime manipulativnih troškova 1 do 2 % od podignutog iznosa zajma ovisno o broju mjesečnih rata

– 1% do 12 rata
– 2% do 24 rate,  

Kratkoročni zajam u iznosu do 12.000,00 kn daje se članovima KUP-a s rokom otplate do 12 mjeseci, a zajam u iznosu većem od 12.000,00 kn daje se s rokom otplate do 24 mjeseca.

Pismeni zahtjev za kratkoročni zajam podnosi se središnjici sindikata osobno ili putem povjerenika Podružnice na nivou PU, a u slučaju da ista nije ustrojena putem povjerenika na nižim razinama.
Pravilnik o poslovanju kase uzajamne pomoći možete pročitati OVDJE.

Izjavu o članstvu, obustavi za članski ulog i zahtjev za kratkoročni zajam možete preuzeti kod povjerenika Sindikata ili u središnjici, a isti se nalaze KASA FORMULARI OVDJE.

Predsjednik

Siniša Mihelić


KASA KOJA SE SUFINANCIRA IZ DRUGIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA SA RETROAKTIVNOM ŠTEDNJOM FORMULARI

Poštovani članovi,

KUP-novi je oblik dobrovoljnog udruživanja zaposlenika u kojoj članovi KUP-a-novi na načelima uzajamnosti i solidarnosti uz dodatna financijska sredstva financijskih institucija međusobno pružaju pomoć u granicama raspoloživih sredstava. Cilj KUP-a-novi je pružanje međusobne novčane pomoći svojim članovima u obliku beskamatnih kratkoročnih zajmova.

Minimalni mjesečni članski ulog utvrđuje se prema visini zahtjeva za isplatu i to:

– do 10.000, 00 kn …………………100 kn

–  10.000,00 kn do 24.000,00 kn……200 kn

Mjesečni članski ulog ne može se smanjivati za vrijeme otplate zajma.

Kratkoročni zajam daje se članovima KUP-a-novi s rokom otplate do 24 mjeseca.

Maksimalni iznos kratkoročnog zajma za zajmoprimca utvrđuje se na način da mjesečne otplate zajma sa mjesečnim članskim ulogom i ostalim administrativnim zabranama ne mogu iznositi više od 1/3  plaće zajmoprimca i ne može iznositi više od 24.000,00 kn.

Svaki član KUP-a-novi kod podizanja zajma plaća KUP-u-novi u ime manipulativnih troškova postotak od podignutog iznosa zajma ovisno o visini isplaćenog iznosa i to preko iznosa od 1000,00 kuna :

–  od 1001,00 kn do 5000, 00 kn ………2 %

– 5001,00 kn do 10.000,00 kn ………….3 %

– 10.001,00 kn do 15.000,00 kn …….…4 %

– 15.001,00 kn do 20.000,00 kn………..5%

– 20.001,00 kn do 24.000,00 kn………..6%

Ova sredstva se koriste za: davanje naknade u vezi s obavljanjem financijskih i blagajničkih poslova Kase, pokrivanje materijalnih troškova poslovanja Kase ( kamate i pripadajuće troškove na odobrena sredstva od financijskih institucija, kancelarijski materijal i dr. troškovi), ostale troškove koji po pravilniku terete poslovanje Kase.

Kratkoročni zajmovi  daju se članovima KUP-a-novi s sljedećim rokovima otplate

– do 5000,00 kn ……………………….10 mjeseci

– 5001,00 kn do 10.000,00 kn ……….…12 mjeseci

– 10.001,00 kn do 15.000,00 kn ……….18 mjeseci

– 15.001,00 kn do 24.000,00 kn………..24 mjeseca

Zajmovi se isplaćuju automatizmom nakon provjere osobne likvidnosti podnositelja zahtjeva sukladno odredbama pravilnika.

Predsjednik sindikata i članovi Izvršnog odbora mogu donijeti odluku o ograničenju visine  isplate kratkoročnih zajmova u slučaju potrebe omogućavanja ravnomjerne isplate zajmova što većem broju novih članova, razmjerno broju podnesenih zahtjeva.

Obrasci:

FORMULARI ZA KASU

NOVI PRAVILNIK ZA KASU KOJA SE SUFINANCIRA IZ DRUGIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA SA RETROAKTIVNOM ŠTEDNJOM

 

 

FINANCIRANJE IZ SREDSTAVA DRUGIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA

Minimalni mjesečni članski ulog utvrđuje se prema visini zahtjeva za isplatu i to:

– do 5.000 kn – 100 kn
– 5001 kn do 10.000 kn – 200 kn
– 10001 kn do 15000 – 300 kn
– 15001 do 24000 – 400kn
Ulog se ne može smanjivati za vrijeme otplate zajma.


Manipulativni troškovi :
– od 1001kn do 5000kn – 2%
– od 5001 do 10000kn – 3%
– od 10001kn do 15000 kn – 4%
– od 15001kn do 20000kn – 5%
– od 20001 do 24000kn – 6%


Rokovi otplate :
do 5000kn – 10 mjeseci
od 5001 do 10000 – 12 mjeseci
od 10001 do 15000 – 18 mjeseci
od 15001 do 24000 – 24 mjeseca

Za sve ostale informacije nas kontaktirajte i provjerite PRAVILNIK.


PONUDE NAŠIH PARTNERA

Ostanite u toku s pogodnostima koje se Vama kao članovima pružaju. Obavijestite kolege kako bismo mogli povećati obujam ponuda.