Taking too long? Close loading screen.

IMEX BANKA NENAMJENSKI KREDITI

Zagreb, 09. travanj, 2014. Godine Ur.broj: OS MUP-01-03-O-9/14. Poštovani, budući da se velik dio naših članova, kao i ostalih policijskih službenika i namještenika , zbog povećanja troškova života, uz smanjenje plaća nalazi u teškoj materijalnoj situaciji i... read more

DARIVANJE KRVI I PLAĆENI DOPUST

Zagreb, 26. ožujka 2014. godine Ur.broj: Ur.broj:OS MUP-01-03-O-6/14. Poštovani, Budući da je dopisom MUP-a, Uprave za pravne poslove i ljudske potencijale broj: 511-01-157-67289/1-2013 od 18.10.2013.g. dostavljeno mišljenje da se davanje plazme i eritrocita ne smatra... read more

Dodatak na godine radnog staža

Zagreb, 24.ožujak 2014. Godine Ur.broj:OS MUP-01-03-O-5/3/14.   Poštovane kolegice i kolege, Izvješćujemo Vas, da je dana 21.03.2014., ( petak ),  Izglasan Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža ( 4,8 i 10 % ), te... read more

Dodatak na godine radnog staža

Zagreb, 13.ožujak 2014. Godine Ur.broj:OS MUP-01-03-O-5/2/14. Poštovane kolegice i kolege,   Izvješćujemo Vas da je dana 12.03.2014. god., (srijeda) zaključena rasprava vezano za Prijedlog zakona o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina... read more
Stranica 14 od 14« Prvi...1011121314