Taking too long? Close loading screen.


Financijska podrška

Svi članovi imaju pravo na pozajmice iz Kase uzajamne pomoći


Pravna zaštita

Pružamo pravne savjete svim našim članovima kada to zatrebaju


Zaštita radničkih prava

Radimo na poboljšanju prava za naše članove u svakom aspektu službe


Posebne pogodnosti

Naši članovi imaju pravo na specijalne pogodnosti kod naših partnera


PRISTUPNICA ZA NOVE ČLANOVE

    Izjavljujem da sam suglasan-na da se od moje plaće obračunava i isplaćuje sindikalna članarina u visini 0.5 % netto plaće na žiro račun središnjice Općeg sindikata Ministarstva unutarnjih poslova i 0,25 % netto plaće na žiro račun Odbora za Ministarstvo pravosuđa. Opoziv ove moje suglasnosti je moguć samo u skladu s odredbama Statuta Općeg Sindikata MUP-a. Napomena: Obrazac je izdan u elektronskom obliku te je kao takav valjan bez potpisa i pečata.

PONUDE NAŠIH PARTNERA

Ostanite u toku s pogodnostima koje se Vama kao članovima pružaju. Obavijestite kolege kako bismo mogli povećati obujam ponuda.